Et revisem la caldera al millor preu / estalvia el màxim
novembre 8, 2018
Protegit: Sopar d’empresa 2018
desembre 15, 2018

Anàlisi de combustió obligatori

MEDIR PRODUCTOS DE LA COMBUSTION

Compartir:

Anàlisi de combustió obligatori

Analitzar els gasos de la combustió en calderes i escalfadors és obligatori, quan es realitzi una reparació o revisió dels mateixos .En la posada en marxa i en la transformació o adequació per canvi de família de gas.

Sisè.

Els Serveis d’Assistència Tècnica oficials dels fabricants dels aparells a gas i els Instal·ladors Autoritzats de gas, amb anterioritat a la intervenció tècnica corresponent, acreditaran la seva titularitat davant l’usuari.

En totes les seves actuacions, i en particular en la de posada en marxa dels aparells i transformacions, comptaran amb els mitjans tècnics adequats amb els que comprovaran de manera expressa, que l’aparell es troba funcionant en el que al procés de combustió es refereix dins dels límits d’homologació de l’aparell, és a dir: la quantitat de monòxid de carboni (CO) exempt d’aire i de vapor d’aigua en productes de la combustió ha de ser inferior a un 0,1 per 100 o 1.000 ppm mesurat aquest una vegada que la combustió s’hagi estabilitzat i les temperatures de les diferents parts siguin les de règim. De la mateixa manera, es comprovarà que l’aparell funciona com a màxim a la seva despesa calorífic total.

Dels resultats obtinguts s’ha de donar constància escrita a l’usuari, almenys del següent paràmetre: * CO corregit.

Us recordo que segons normativa del 2015 el CO corregit no diluït ha de ser inferior a un 0,05% o el que és el mateix inferior a 500 ppm.

TOT EL REAL DECRET AL COMPLET RITE

Compartir: